Za chwilę zostaniesz przeniesiony na nową,
oficjalną witrynę Zespołu Szkół Gastronomicznych w Krakowie.
Jeśli nie zostaniesz przeniesiony automatycznie kliknij ZSG nr 2 w Krakowie

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida

W Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 młodzież ma możliwość nie tylko uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych ale również ciekawego spędzenia wolnego czasu na zajęciach pozalekcyjnych. Młodzież poza uczestniczeniem w zajęciach kół zainteresowań może korzystać z wolnego dostępu do pracowni komputerowej z Internetem, uczestniczyć w spotkaniach Szkolnego Centrum Edukacji Europejskiej. Działalność obecnego Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 datowana jest od roku 1910, kiedy to utworzono Miejskie Seminarium Gospodarcze, pierwszą tego typu szkołę w Polsce ...
Zsgnr2 to dobry wybór!